Proces adaptacji w żłobku Bright Start

KAŻDY MA SWÓJ CZAS, BY POLUBIĆ NOWE

Przygotowując proces adaptacyjny w żłobu skupiliśmy się nie tylko na maluszku, dla którego rozstanie z rodzicem lub opiekunem bywa bardzo trudne, ale również na rodzicu. Dlatego proces adaptacji w naszym żłobku przebiega łagodnie, w poczuciu całkowitej akceptacji, zrozumienia i komfortu zarówno dla dziecka jak i rodzica.

DLACZEGO ŁAGODNY PRZEBIEG PROCESU ADAPTACJI W ŻŁOBKU JEST TAK WAŻNY?

Żłobek jest miejscem, w którym dziecko będzie uczyło się budować nowe (wtórne) więzi i nawiązywać relacje inne niż więź, którą nawiązało z najbliższymi w pierwszym roku życia. Dlatego tak istotny jest czas, w którym nastąpi asymilacja z nowym otoczeniem i rozstanie z rodzicem 1.

W ŻŁOBKU BRIGHT START PROCES ADAPTACJI JEST WYJĄTKOWY!

Jesteśmy przeciwnikami teorii, że dziecko musi popłakać i się przyzwyczai. Aż włos nam się jeży na myśl o scenach pełnych wręcz panicznego krzyku dziecka i ogromnego bólu w oczach rodzica.

Taka adaptacja przynosi same szkody nie tylko dziecku, ale całej rodzinie.

Dlatego w żłobku Bright Start jest inaczej:

  • Dzieci i rodzice adoptują się do nowego otoczenia na własnych warunkach. Nie stawiamy granic odnośnie do czasu oraz sposobu.
  • Rodzic może przebywać z dzieckiem w żłobku tak długo, jak oboje tego potrzebują.
  • Na tym etapie adaptacji nie obowiązuje ścisły harmonogram zajęć. Jeśli dziecko potrzebuje zacząć dzień w przedszkolu nieco później – nie stanowi to problemu. Ważne, aby było wypoczęte i w dobrym nastroju.
  • Ze względu na początkową trudność odnalezienia się w trójjęzyczności, ważne jest dla nas uczestnictwo w zajęciach z native speakerami.

ILE TRWA OKRES ADAPTACJI W ŻŁOBKU BRIGHT START?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Średni czas to około 2 tygodnie, jednak jedne dzieci potrzebują więcej czasu inne mniej. Wpływ na to ma wiele czynników m.in. emocjonalność dziecka, przywiązanie do opiekuna, to jak się czuje w grupie oraz więź, jaką buduje z nauczycielami.

GARŚĆ INFORMACJI PRZYDATNA RODZICOM

  • Dzieci w okresie adaptacji bywają bardziej wrażliwe, poddenerwowane, dlatego tak ważna jest obecność rodzica pełnego empatii, która buduje poczucie bezpieczeństwa.
  • Niektóre dzieci w okresie adaptacyjnym po euforii spowodowanej nowym, mogą stać się wycofane i silniej odczuwać potrzebę bliskości osoby, której mogą zaufać.
  • Okres adaptacji składa się z kilku etapów, w każdym z nich maluch może zachowywać się inaczej, zarówno stres może eskalować lub spadać, jak i potrzeba bliskości z rodzicem. Bardzo ważne jest, aby zawsze słuchać i obserwować dziecko oraz podążać za jego potrzebami.

1 literatura: Matysiak-Błaszczyk Agata, Jankowiak Barbara, Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji, Studia Edukacyjne nr 44, 2017, Poznań 2017.

2 literatura: https://www.zerotothree.org/resources/67-temperament-intensity-of-reaction
https://www.psychologytoday.com/us/blog/insight-therapy/201710/nonparental-daycare-what-the-research-tells-us