Kadra

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom idealnego pierwszego kroku w ich edukacyjnej podróży. Dlatego wychowawców i nauczycieli do naszego zespołu dobieraliśmy z pełną świadomością tego, jak ważną rolę odegrają w rozwoju i nauczaniu naszych podopiecznych.

Zespół Bright Start International Preschool jest zespołem międzynarodowym. Zatrudniamy native speakerów, z różnych stron świata, którzy biegle posługują się językiem angielskim oraz hiszpańskim. Pozwala nam to na realizowanie idei trójjęzyczności  na najwyższym poziomie.

Każdego dnia opiekunowie pracują nad rozwojem zdolności językowych, społecznych, fizycznych i intelektualnych dziecka. Bacznie obserwują dzieci, odpowiadają na sygnalizowane przez nie trudności, rejestrują postępy i regularnie dzielą się spostrzeżeniami z rodzicami/opiekunami. W prawidłowym rozwoju dzieci kadrę wspierają wykwalifikowani eksperci z dziedziny psychologii i logopedii. Nadzór pedagogogiczno-organizacyjny sprawuje dyrektor przedszkola.

Gwarantujemy, że wychowawcy Bright Start International Preschool z wielkim zaangażowaniem i troską będą opiekować się Twoim dzieckiem i prowadzić je tak, aby osiągało kamienie milowe w rozwoju, było inspirowane każdego dnia do podążania za marzeniami i odkrywania własnych talentów!